Przedmiotem naszych opracowań są:


- obiekty budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego

- obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej

- hale

- magazyny

- wiaty

- obiekty sportowe

- obiekty inwentarskie

- hotele